Trenbolone Dos

Trenbolone är utan tvekan en av de mer spännande anabola androgena steroider vi har till vårt förfogande. Vanligtvis känd som ”Tren” fördes denna steroid först till hyllorna i syfte att nötkreatur av boskap, speciellt nötkreatur men det upptäcktes snart vad som är bra för nötkött kan vara mycket bra för dig.

Traditionellt sett är Trenbolone en 19-anabolisk steroid som är mycket anabol och androgen; lika i båda delarna. Så kraftfullt är Trenbolone-hormonet 500 gånger mer anabola än testosteron samt 500 gånger mer androgent och eftersom testosteron redan är mycket anabola och androgena bör detta ge dig en bra idé om hur kraftfull Tren verkligen är.

Ursprungligen utvecklad för att nötkreatur upp boskap, hittades Trenbolone-hormonet först i sin Finaplix (Fina) pelletsform; en enkel subkutan veterinärimplantatpellet som består av terbolonhormonen. Medan dessa små pellets visade sig vara ovärderliga för boskapen, tycktes det snart vara bra för män som ville uppnå samma resultat.

Naturligtvis skulle det inte ta lång tid innan en injicerbar form utvecklas, men idag köper många prestandaförbättrare fortfarande de gamla Finaplix-pelletsen och omvandlar dem till en injicerbar lösning för personligt bruk. Sedan starten var fortfarande en favorit bland prestandaförbättrare i många kretsar och fram till idag har det inte funnits någon steroid som överträffar den. Även om testosteron är mycket kraftfullt i sig själv och långt mer tolerabelt i allmän mening, biverkningar bortsett från om det någonsin var en perfekt steroid det är och alltid har varitTrenbolon.

En verkligt mångsidig steroid Tren kan framgångsrikt användas i både bulking och skärcykler. Perfekt för att lägga till massa och styrka och kanske till och med bättre termer för att tillhandahålla extrem konditionering finns det verkligen ingen steroid som gillar Tren men innan användningen börjar är en relevant fråga vad ska de terbolondoserna vara för en viss cykel? Trenbolondoser är inte på något sätt i sten och kan variera ganska dramatiskt från person till person.

Eftersom vi kommer att se totala Trenbolondoser kan förändras av flera faktorer inklusive, men inte begränsat till individuell förväntan, individuell känslighet, totala mål och önskningar och till och med den typ av Trenbolone som används; det är korrekt, Trenbolone-hormonet kan komma i mer än en form. Men medan det föregående förblir sant är den totala processen ganska enkel eftersom du inom kort kommer att se och med god förståelse kan du planera dina Trenbolone-doser i enlighet därmed och uppfylla dina mål med framgång.

Nybörjare Trenbolondoser:

Om du aldrig har kompletterat Tren-hormonet innan du är på en behandling, hittar du väldigt få steroider nära. Även om det finns flera former att välja nybörjare rekommenderas att hålla sig till Trenbolone-Acetate (Tren-a) och i själva verket kommer detta att vara vår föredragna form i de flesta fall. När det gäller nybörjaren kommer vi att välja Tren-a först och främst som ett skyddsmedel.

 

15 citat från Arnold Schwarzenegger

 

  • trenbolone-acetate-2

 

Tren kan vara en mycket hård sammansättning och som sådan, om problem uppstår, är det en Tren-form som du vill ha i ditt system. Tren-a är en liten esterform som kommer att rensas från ditt system mycket snabbt när den har avslutats; samma sak kan inte sägas om större esterbasformer som Trenbolone-Enanthate (Tren-e).

Som nybörjare vill vi hålla dosen något låg; totala Trenbolon-doser för en första gången kommer i allmänhet att falla inom 50 mg varannan dag (eod). Medan 50 mg / eod är en låg slutdos är den fortfarande väldigt kraftfull och kommer att medföra förändringar i en kroppsbyggnad som inte kommer att vara mindre än hjärna.

Naturligtvis vill många ha mer och det är bra, men det är mycket viktigt att hålla dina första Trenbolondoser på den nedre änden för att upptäcka hur din kropp reagerar. De flesta av Tren-användare kommer att vara bra men igen, eftersom denna steroid kan vara hård de som faller rov för otäcka biverkningar inte kommer att vilja för mycket i sitt system om detta skulle inträffa.

Veteran Trenbolone doser:

När du har fått en cykel eller två under bältet och du tycker att du vill ha lite mer, förutsatt att du har hanterat denna hormonella förening väl kommer det att vara tiden då totala Trenbolon-doser kan öka.

Kom ihåg att du inte behöver öka den totala dosen; många och vi menar att många kommer att ha det bra med 50 mg / eod-doseringen och kommer att finna att detta är all trän de någonsin behöver. För dem som vill ha mer generellt sett kommer nästa steg att ligga i 75mg-100mg / eod-intervallet, med 100mg / eod som är mycket vanligare. igen, vi talar om dem som kompletterar med Trenbolone-Acetate-formen.

För dem som vill ha ännu mer kan totala Trenbolon-doser ökas till 100 mg varje dag (ed) och höjas till denna nivå ganska vanligt hos många veterananvändare. Sådana Trenbolondoser kan vara mycket effektiva men du måste förstå att de kan vara något problematiska för de som är känsliga för negativa effekter. Trots detta är detta den högsta dosen vi någonsin kan rekommendera men vi kan inte rekommendera det direkt på grund av den hårda naturen; det här är något du måste bestämma själv.

Total varaktighet:

När du har tänkt dig på de totala Trenbolon-doserna du kommer att använda måste du planera om den totala användningstiden. Som regel hittar du 6 veckors användning som den minimala tidsramen för användning om du verkligen ska få någon fördel. Medan 6 veckor är en mycket kort tidsram hittar de flesta 8-10 veckor för att vara mycket effektivare med 8 veckor som vanligare och i allmänhet den mest tolererade.

Även om intervallet 8-10 veckor i allmänhet kommer att tolereras väl kan vissa finna 12 veckors total användning som kan garanteras ibland, men de flesta kommer att hitta förändrade föreningar vid 8-10 veckors märket för att vara mer lämpade om deras cykel ska fortsätta förbi denna 8-10 veckors markering helt enkelt i namnet på effektivitet.

Andra former:

Utan fråga är Trenbolone-Acetate den vanligaste Tren-formen på grund av tillgänglighet och dess stabila och mer kontrollerbara natur. Det finns emellertid andra former av Tren-hormonet och om du väljer att använda dem måste du förstå hur du planerar dina Trenbolon-doser i detta avseende. Av de olika formerna är Tren-a den minsta esterbasformen och de totala doserna vi har diskuterat har baserats på denna form.

Om du önskar andra former måste du helt enkelt justera doseringen baserat på den ester som är fäst; ju större estern som fästs, desto mer massa tar den upp i föreningen och desto mindre aktivt hormon finns per milliliter. Genom att helt enkelt mäta estern som finns i föreningen kan du justera Trenbolondoserna för att tillgodose dina behov så att de faller i linje med vad som diskuterats här. Trots detta, eftersom Tren-a är mycket tillgängligt och den mest kraftfulla och effektiva av de olika formerna rekommenderas de flesta att helt enkelt hålla sig till det; håll det enkelt eftersom det inte finns någon fördel med att komplicera saker.

Trenbolone Dos

Trenbolone Dos

Referenser

  1. https://books.google.com.tr/books?id=szFYAAAAYAAJ&redir_esc=y
  2. https://books.google.com.tr/books?id=JM6oBwAAQBAJ&pg=PA171&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false