Arimidex Dosering och Kur

Dosering och administration av Arimidex

Arimidex (Anastrozole) används medicinskt som ett läkemedel vid behandling av bröstcancer efter kvinnor i menopaus, där östrogen har fastställts vara den främsta orsaken. Receptdosering och administrering av Arimidex kräver i dessa fall 1 mg taget en gång per dag tills framstegen av cancer har slutat.

Arimidex för gynekomasti och östrogenkontroll på Kur

I syfte att kontrollera Gynecomastia och generell östrogenkontroll på Kur ska Arimidex användas i ett allmänt intervall på 0,5 – 1 mg per dag och kan justeras beroende på användarens tolerans och reaktion på föreningen. Alla bör justera sin Arimidex-dos enligt deras individuella svar. Det är inte ovanligt att 0,5 mg / dag till och med är för mycket (eller för lite) för vissa. Det bör också alltid komma ihåg att syftet här är östrogenkontroll under en Kur, inte total eliminering av östrogennivåer.

Arimidex för efterbehandling (PCT)

Eftersom Arimidex har visats i studier som hjälper till att generera endogen naturlig testosteronproduktion hos män, bör en Arimidex-dosering från 0,5 mg till 1 mg per dag vara tillräcklig under hela PCT-längden.

Arimidex har en halveringstid på cirka 48 timmar, och det är viktigt att också förstå att höga plasmanivåer i blodet inte uppnås med Arimidex förrän en hel vecka (7 dagar) med konsekvent användning har uppnåtts. Arimidex kan också tas när som helst på dygnet, med eller utan mat ..

 

15 citat från Arnold Schwarzenegger

 

  • trenbolone-acetate-2

 

Arimidex laglighet och tillgänglighet

Arimidex är till stor del ett okontrollerat ämne i den stora majoriteten av världen. Särskilt i Kanada och USA är det en receptbelagd produkt, men det är inte ett kontrollerat ämne och därför lagligt eller äger, köper och besitter – även om det inte finns tillgängligt utan disk här. I Storbritannien är Arimidex legalitet densamma. I många länder i Östeuropa, Asien och Mellanöstern är Arimidex ofta öppet tillgängligt utan disk.