Albuterol Dosering

Som med nästan alla sympatomimetiska stimulantbaserade fettförlustföreningar (och de flesta fettförlustföreningar i allmänhet), Albuterol doser för prestanda och kroppsbyggnadsförbättringar är i allmänhet oflexibla. Albuterol används på ungefär samma sätt som Clenbuterol eller efedrin används. Albuterol-doser och protokollen där den används liknar faktiskt mer efedrin än Clenbuterol, även om Albuterols effekter på cellnivå är identiska som en adrenerg beta-2-receptoragonist. Det sätt på vilket Albuterol-doser administreras är närmare efedrin på så sätt att halveringstiden för båda föreningarna är mycket lik (3 – 6 timmar). Emellertid är det allmänna sättet för användning av alla stimulanser för fettförlusten normalt enhetligt på följande sätt: en toppdos väljs, vilket är den maximala dagliga dosen som kommer att användas under cykeln för fettförlust. De första flera dagarna (som normalt sträcker sig över den första veckan eller två) av användning, kommer dosen långsamt att höjas upp tills den slutliga toppdosen uppnås, varefter användaren kommer att förbli vid toppdosen under användningstiden.

Till skillnad från sin nära bror Clenbuterol, som mäts i mikrogram (mcg), mäts Albuterol-doser i milligram (mg). Detta är en viktig punkt att komma ihåg, eftersom de olika mätningarna vid dosering mellan inte bara de många stimulantia, utan också bland de många olika prestandaförbättrande läkemedlen kan vara väldigt förvirrande ibland (särskilt för de som inte känner till kemi och doseringsinstruktioner och mätningar ).

 

15 citat från Arnold Schwarzenegger

 

  • trenbolone-acetate-2

 

Medicinsk Albuterol dosering

Albuterol används medicinskt för behandling och hantering av astma, bronkospasm och i mindre utsträckning KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). För dessa behandlingar är Albuterol-doserna vanligtvis 2 – 4 mg administrerade 3 – 4 gånger dagligen i tablettform / oralt format. Varje Albuterol-dosering ska fördelas jämnt från varandra för att undvika onödig överlappande uppbyggnad av blodplasmanivåer hos stimulanten.

Dosering av Albuterol för fettförlust

Även om Albuterol har visat en större grad av bevisad anabolisk förmåga hos människor, används den nästan uteslutande som ett fettförlustmedel. Trots det är Albuterol-doserna som krävs för de anabola effekterna exakt samma doser som krävs för effekterna av fettförlust. Albuterol-doser för båda målen är vanligtvis desamma för alla tre användarnivåer (nybörjare, mellanliggande och avancerade) på grund av det faktum att det är väldigt lite flexibilitet med doserna som krävs för olika effekter från ett stimulerande medel som Albuterol. Som tidigare nämnts bör Albuterol-doserna långsamt rampas uppåt tills toppdosen uppnås, och den maximala toppdosen kan vara annorlunda för olika individer (vissa individer kan vara mer känsliga för stimulanter än andra). Därför kan dosen justeras långsamt uppåt för att bedöma toleransen och bestämma de bästa effektiva Albuterol-doserna.

En toppfettförbränning Albuterol-dos är normalt den på 16 – 24 mg per dag. Eftersom nästan alla Albuterol-tabletter doseras till 4 mg per tablett skulle detta med andra ord vara totalt 4 – 8 tabletter per dag. Denna toppdos bör separeras i jämnt fördelade administrationer under dagen. Till exempel, om en toppdos på 16 mg / dag önskas, kommer användaren vanligtvis att administrera antingen 8 mg två gånger dagligen, eller 4 mg fyra gånger dagligen. Ett exempel på dessa typer av Albuterol-doser är följande:

Albuterol användning med 24 mg / dag totalt (toppdos)

– 8:00: 8 mg Albuterol
12.00: 8 mg Albuterol
16:00: 8 mg Albuterol

Albuterol-doser kan delas upp i ännu mer frekventa administreringar än exemplet som anges ovan om individen önskar. Det har redan nämnts två gånger att individer idealt sett långsamt bör höja dosen uppåt i början av användningen, särskilt för nybörjare eller individer som är mycket känsliga för stimulanter. Observera att hur snabbt en individ ramper sin dos uppåt också är en faktor som varierar mellan individer och deras personliga preferenser (vissa kanske föredrar att höja sina Albuterol-doser upp en gång var tredje dag, medan andra kanske föredrar att öka dosen en gång var sjätte dag) . Följande är ett generellt exempel på ramping up (även känd som titrering uppåt)

Albuterol doser:

Disposition av korrekt Ramp-Up Doseringsprotokoll (för Albuterol vid 24 mg / dag total toppdos)

– Dag 1: 8 mg Albuterol
– Dag 4: 16 mg av Albuterol
– Dag 8: 24 mg Albuterol

Användaren förblir nu vid 24 mg / dag under Albuterol-cykeln.

Dosering av kvinnliga Albuterol

Det kvinnliga svaret på Albuterol är exakt samma som det manliga svaret, med den enda skillnaden är kanske en variation i toppdosen och / eller den långsamma uppstoppningsperioden. Kvinnor kan uppvisa större känslighet för Albuterol-doser på grund av att kvinnor i allmänhet tenderar att ha en lägre total kroppsvikt och kroppsvikt. Samma ramp-up-protokoll bör observeras av kvinnor, med mer uppmärksamhet åt den individuella responsen och komfortförmågan. När en bekväm och tolererbar Albuterol-dosering uppnås, kan honkön välja att stoppa vid nämnda dos och förbli vid den maximala dosen under användningstiden.

Korrekt administration och tidtagning av Albuterol-doseringar

Albuterol har en halveringstid på 4 – 6 timmar, vilket kräver ett mer frekvent doseringsschema med flera gånger per dag, såsom beskrivs ovan. Användare sprider vanligtvis sina Albuterol-doser jämnt isär hela dagen bland 3 – 4 (eller mer, beroende på användarens preferenser) -administrationer. De som gillar Albuterol över Clen gör det vanligtvis på grund av dess kortare halveringstid, vilket gör att nästan alla administrationer tidigt på dagen med liten störning av sömnmönster på natten jämfört med Clenbuterol.

Förväntningar och resultat från Albuterol-doseringar

Med ett kaloriunderskott och ett riktigt träningsprogram kan Albuterol öka fettmetabolismen och hjälpa till att förlora kroppsfett, vilket vanligtvis resulterar i ytterligare 2 – 4 kg. per månad förlorad från införandet av Albuterol ensam. Med ett kaloriöverskott kan Albuterol verkligen uppvisa en liten men märkbar (men inte alls dramatisk) ökning av styrka och muskelmassa.

Albuterol Referenser:

Effekten av dieten Clenbuterol och cimaterol på muskelsammansättning, beta-adrenerga och androgenreceptorkoncentrationer i slaktkycklingar. Schiavone A, Tarantola M, Perona G, Pagliasso S, Badino P, Odore R, Cuniberti B, Lussiana C. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2004 Apr; 88 (3-4): 94-100.

Effekter av ketotifen och clenbuterol på beta-adrenerga receptorfunktioner hos lymfocyter och på plasmat TXB-2-nivåer hos astmatiska patienter. Huszar E, Herjavecz I, Boszormenyi-Nagy G, Slapke J, Schreiber J, Debreczeni LA. Z Erkr Atmungsorgane. 1990; 175 (3): 141-6.